Ratownicy

Sekcja ratownicza OSP GRS w Polsce

  • Pogotowie ratunkowe

    Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie medycznych czynności ratunkowych

  • Ratownicy wodni

    Osoby uprawnione do prowadzenia ratownictwa wodnego, polegających w szczególności na udzielaniu pomocy osobom, które są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.

  • Straż pożarna

    Zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego.

Nasze wpisy